گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس مدیر سیستم
نحوه ورود به سامانه
از مدیر سیستم در یکشنبه، 1 مرداد 1396، 10:18 صبح
 
همکاران گرامی سازمان مرکزی  جهت ورود به سامانه و شرکت در دوره آموزشی هدایت 45 :
کد کاربری = شماره پرسنلی  // کلمه عبور : شماره ثبت شده

همکاران گرامی موسسات وابسته  جهت ورود به سامانه و شرکت در دوره آموزشی هدایت 45 :
کد کاربری = شماره ملی  // کلمه عبور : شماره ثبت شده

همکارانی که در مسابقات مجازی ...خواندن ادامهٔ مطلب
(70 کلمه)